• Dor Shvartzman

חשיבות עשיית צוואה

מזה מספר שנים מתנהל במשרדי תיק מורכב ויקר מאוד המגלם בתוכו סכסוך בין אבא לבת שלו.


סכסוך שכל מקורו הינו ירושת האימא המנוחה.


סכסוך שככל הנראה היה יכול להימנע לו האימא הייתה פונה לעורך דין ומסדרת צוואה כדין.


בכלל בתרבותנו הבנויה לעיתים קרובות על "יהיה בסדר" – אין האדם הנורמטיבי יכול לדמיין שבמשפחתו יתגלעו סכסוכי ירושה, מהסוג שמפרקים משפחות, ואף אחים והורים לא מתקשרים ביניהם, אלא דרך עורכי דין.


ניסיוני הרב מלמד שבגיל מסוים, על כל אדם באשר הוא, לסדר צוואה אצל עורך דין המבין בתחום. זאת, על מנת למנוע לאחר לכתו את אותם סכסוכים מיותרים המפרקים משפחות.


טעות נפוצה נוספת היא שאנשים שאין בידיהם נכסים מרובים, נמנעים מלסדר צוואה וחושבים שמשפחתם תחלק את הרכוש בינם לבין עצמם. זהו מתכון לסכסוכים עתידיים, שיפה שעת אחת קודם למניעתם.


לא צריך הרבה כדי לגרום לאנשים לריב סביב רכוש, כי זהו טבע האדם.


הדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר באנשים שמנהלים זוגיות שנייה לאחר גירושים, מה שנקרא פרק ב'.

כמובן שגם צוואה לא בהכרח יכולה למנוע ריבים במשפחה לאחר לכתנו, אך לפחות הדבר מצמצם את הסיכוי לכך.מומלץ לפנות עוד היום למשרדי, על מנת לקבל ייעוץ לגבי עריכת צוואה.

משרדי מתמחה בכל סוגי הצוואות.
3 views0 comments

Recent Posts

See All

הסכם ממון

הסכם יחסי ממון שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _______ 200 בין: ת.ז. (להלן: "צד א'") מצד אחד לבין: ת.ז. (להלן: "צד ב'") מצד שני הואיל: וצד א' וצד ב' עומדים להינשא זה לזו; והואיל: והצדדים עומדים להינ